Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inżynier Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inspektor Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry

Praktyka - doświadczenie zawodowe

Minout Marcin Janiczek TG
Buduj z nami - budowa TG

Marcin Janiczek - Budowa pod Kontrolą

Moja droga zawodowa zaczęła się od technikum budowlanego, następnie dostałem się na studia na Politechnikę Opolską, gdzie ukończyłem budownictwo. Ucząc się na wyższej uczelni, równolegle też pracowałem, zbierając tym samym cenne doświadczenie zawodowe. Po studiach miałem pełnowymiarową pracę, trochę w zabytkach, trochę przy dociepleniach, ale brakowało mi stabilności. Po uzyskaniu dotacji na założenie własnej działalności projektowo-budowlanej, zacząłem projektować - małe domki, aranżacje wnętrz oraz adaptacje.

W tym czasie mocno zbudowałem relacje z ludźmi ze Skandynawii, gdzie wyjechałem na prawie 10 lat. Budowałem i projektowałem tam domy, także w systemach kanadyjskich. Zrobiłem wiele uprawnień, np. z zakresu hydroizolacji w łazienkach, kierowania dużymi budowami BHP, czy prac wysokotemperaturowych. Po dziesięciu latach zdecydowałem się wrócić do kraju i kontynuować już tutaj, na miejscu w Tarnowskich Górach - przygodę z budownictwem. Aktualnie jestem właścicielem firmy Minout.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 15.02.2006-obecnie - Własna działalność MINOUT Marcin Janiczek
 • 02.2021-obecnie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla dewelopera w firmie NOVUM Nieruchomości z Tarnowskich Gór
 • 10.2020-01.2021 - Przeglądy okresowe magazynów, hal, kamienic, budynków podległych administratorowi firmie Substyk Sp. z o.o. w Warszawie
 • 09.2020-obecnie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy ZBM-TBS Sp.z o.o. Administracja nr 1 Bytom-Stroszek
 • 09.2020-obecnie - Koordynator ds techniczno-użytkowych i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla firmy Verestro w Warszawie, dotyczące adaptacji zakupionej nieruchomości na cele firmowe
 • 07.2020-obecnie - Koordynator ds techniczno-użytkowych i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla wspólnoty mieszkaniowej w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich
 • 06.2020-obecnie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na zasadach B2B dla firmy P.H.U. TECHNIBUD z Wodzisławia
 • 04.2020-obecnie - Kierownik budowy i kierownik robót ds. wykończeniowych przy budowie kompleksu hotelowo-gastronomicznego "Za Bunkrem" w Zbrosławicach
 • 04.2020-obecnie - Kierownik ds. Inwestycji i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy projektowaniu nowego budynku oraz koordynacja i nadzór nad robotami budowlanymi bieżącymi w firmie AFRISO i ARP w Szałszy
 • 09.2019-12.2019 - Doradztwo techniczne i projekt dla firmy U-Paid w Lublinie, dotyczące adaptacji zakupionej nieruchomości na cele firmowe
 • 01.2019-obecnie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego polegająca na obsłudze technicznej (przeglądy okresowe, remonty), dotyczącej obiektów i inwestycji podległych firmie ELBAH II i stacji paliw S1 w Bytomiu
 • Od 2018-do 2019 - Kierownik Robót przy budowie domów wielorodzinnych w Siewierzu i Katowicach pod firmami MURAPOL i MIRBUD
 • 10.2014- do 06.2016 - Kierownik Budowy, Inżynier budowy i koordynator prac w EGT BYGG OCH EL AB w Stockholmie
 • 10.2010- 09.2014 - Inżynier budowy i koordynator prac w Excellent Group Täby AB w Stockholmie
 • 15.02.2006- do teraz - Własna działalność gospodarcza w firmie MINOUT Marcin Janiczek
 • 08.2005-08.2006 - Członek Zarządu, udziałowiec i współwłaściciel w firmie ITBMS CONSTRUCTIONS sp z o.o. w Tarnowskich Górach i Stockholmie
 • 02.03.2005-28.07.2005 - Dyrektor Handlowy w firmie ITBMS Eksport - Import w Tarnowskich Górach
 • 01.04.2004-28.02.2005 - Asystent projektanta i kosztorysant w pracowni projektowo-urbanistyczno-konserwatorskiej ABAKUS w Chorzowie
 • 01.01.2002-01.06.2003 - Ankieter w firmach badających opinię publiczną i rynek tj: TNS OBOP, PBS Sopot, ARC Rynek i Opinie
 • 01.07.2002-15.07.2002 - Praktykant w pracowni projektowej inż. J. Blazy w Tarnowskich Górach
 • 16.07.2002-30.08.2002 - Brygadzista zbrojarzy w firmie UTEX przy budowie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach
 • 01.09.2002-25.09.2002 - Praktyka zawodowa w Zakładzie Murarskim Helena Kupidło-Janiczek w Tarnowskich Górach
 • 28.04.1997-23.05.1997 - Praktyka zawodowa w Zakładzie Murarskim Marian Bańczyk
 • 29.04.1996-23.05.1996 - Praktyka zawodowa w Zarządzie Budynków Komunalnych w Tarnowskich Górach. Pomocnik majstra budowy przy remoncie kamienicy w Tarnowskich Górach.