Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inżynier Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inspektor Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry

Rzeczoznawca budowlany - kim jest oraz czym się zajmuje

Rzeczoznawca budowlany TG
Badanie i kontrola - rzeczoznawca budowlany

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba, która pełni samodzielną funkcję w branży budowlanej. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie ekspertyz (opinii) technicznych w określonym zakresie tematycznym, tak aby wyróżniały się miarodajnością, niepodlegającą zakwestionowaniu.

W codziennej pracy rzeczoznawca zbiera potrzebne informacje oraz materiały. Przeprowadza również oględziny i na podstawie zebranych informacji sporządza odpowiednie ekspertyzy i opinie.

Jeśli potrzebujesz przygotować ekspertyzę wykonania robót budowlanych, zużycia technicznego budynku lub stanu konstrukcji, to wtedy skorzystaj z usług rzeczoznawcy. Specjalista określi przyczyny usterek, np. pęknięcia ścian, nieodpowiednie ugięcia stropów, czy zawilgocenia konstrukcji.

Obowiązki rzeczoznawcy budowlanego:

  • 1) przygotowanie ekspertyz technicznych;
  • 2) przeprowadza oględziny i wydaje ekspertyzy oraz opinie;
  • 3) ekspertyzy wykonania robót budowlanych.